Temel STCW Eğitimleri

Gemide çalışma şartlarını standart altına alan STCW belgelerinden ilk beşine, gemi adamlarının tamamının sahip olması gerekir.
Bu belgeler beş yılda bir yenilenir. Adaylar başarısız oldukları sınavlardan tekrar eğitime tabi tutulurlar.
Temel STCW sınavları şunlardır;

  • Temel İlk Yardım Eğitimi
  • Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi
  • Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi
  • Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi
  • Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Eğitimi